Närliggande information och relaterade länkar

Löper du risk att ha en blödarsjukdom? Testa dig själv här:

Diagnos

Det är svårt att diagnostisera von Willebrands sjukdom och det krävs specialistanalyser för att säkerställa diagnosen. Samtidigt är det viktigt att personer med misstänkt von Willebrands sjukdom snabbt får rätt diagnos och att en grundlig utredning inleds så fort som möjligt. Detta görs bäst genom att i ett tidigt skede koppla in någon av landets tre koagulationsenheter som är belägna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Dessa koagulationsenheter fastställer diagnos och utarbetar riktlinjer för vidare behandling.

 

Adresser och kontaktinformation till landets koagulationsmottagningar:

Karolinska Universitetssjukhuset

Koagulationsmottagningen

171 76 Stockholm

Tel: 08-517 733 73

 

Universitetssjukhuset MAS

Koagulationscentrum

205 02 Malmö

Tel: 040- 33 23 92 el vx 040-33 10 00

www.koagulationscentrum.umas.se

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Koagulationscentrum

Sektionen för Hematologi och Koagulation

413 45 Göteborg

Tel: 031-342 17 95 el vx 031-342 10 00

Senast uppdaterad: 2017-11-10