Närliggande information och relaterade länkar

Symtom

Symtomen varierar från person till person och kan vara desamma för alla tre typer av sjukdomen. Generellt kan dock sägas att blödningarna är mildare och mindre uttalade hos personer med typ 1 än hos personer med typ 3. Men även personer med typ 1 kan drabbas av allvarliga blödningar. Vid svår och moderat von Willebrands sjukdom kan samma typ av blödningar som vid hemofili A och B uppstå, med den skillnad att en person med von Willebrands sjukdom lättare blöder från slemhinnor.

Personer med mild form av sjukdomen har oftast endast milda blödningsbesvär. De yttrar sig i ökad blåmärkestendens och slemhinneblödningar, exempelvis näsblödningar och rikliga menstruationer. Även om dessa besvär kan tyckas obetydliga i det dagliga livet finns risk för att allvarliga blödningar uppstår vid exempelvis större trauman, operation eller tandutdragningar.

Personer med den svåra formen av von Willebrands sjukdom har lätt för att blöda i exempelvis leder, muskler och slemhinnor. Blödningarna kan vara smärtsamma och riskerar att orsaka förändringar i ledkapslar, ledbrosk och ben om de inte behandlas. Detta kan i sin tur leda till en permanent nedsatt rörelseförmåga. Tidiga tecken på interna blödningar i leder och muskler är att dessa känns svullna, spända och varma med en försämrad rörelseförmåga.

von Willebrands sjukdom delas in i tre varianter (typ 1-3)

Typ 1 innebär låg koncentration av VWF och utgör den vanligaste formen av sjukdomen. Typ 2 är mer ovanlig och innebär en kvalitativ defekt hos von Willebrandfaktorn. Typ 3 är den svåraste formen, och även den mest ovanliga, och beror av en total brist på von Willebrandfaktorn.

I allmänhet är symtomen mildare hos personer med typ 1 än hos personer med typ 2 och 3, men även personer med typ 1 kan utsättas för svårare blödningar, som kräver behandling.  

Symtom som normalt kännetecknar olika typer av von Willebrands sjukdom:

  • Spontana blödningar i leder och muskler
  • Onormal lång blödning efter tandömsning eller tandutdragning
  • Långvariga och kraftiga menstruationsblödningar
  • Blödningar från näsa och slemhinnor
  • Ökad blåmärkestendens

Senast uppdaterad: 2019-02-05