Länkar

Närliggande information och relaterade länkar

Länkar

Extern länk till Förbundet Blödarsjuka i Sverige, en rikstäckande organisation för personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt för anhöriga och andra intresserade.

Extern länk till Koagulationscentrum UMAS, Medicinska kliniken i Malmö - ett högspecialiserat kompetenscentrum i blödnings- och koagulationssjukdomar hos vuxna och barn. 

Extern länk till World Federation Hemophilia - en internationell, icke-vinstdrivande förening som arbetar för livsförbättrande åtgärder för personer med hemofili och andra relaterade blödningssjukdomar.

Senast uppdaterad: 2014-03-20