Närliggande information och relaterade länkar

Publikationer om wilate®

Nowak-Göttl et al, Haemophilia 2013, 887-892 - Beställ särtryck

Efficacy and safety of Wilate in paediatric VWD patients under 6 years of age - results of a prospective multicentre clinical study including recovery information. - Läs Abstract

Kessler et al., Blood Coagulation Fibrinolysis 2012, 262-267 - Beställ särtryck

Use of objective efficacy criteria for evaluation of von Willebrand factor/factor VIII concentrates. - Läs Abstract

 

Windyga et al., Thrombosis and Haemostasis 2011, 1072-1079 - Beställ särtryck 

Efficacy and safety of a new generation von Willebrand factor/factor VIII concentrate (Wilate®) in the management of perioperative haemostasis in von Willebrand disease patients undergoing surgery. - Läs Abstract

 

Klukowska et al., Thrombosis and Haemostasis 2011, 247-253 - Beställ särtryck

Clinical efficacy of a novel VWF-containing FVIII concentrate, Wilate®, in the prophylaxis and treatment of bleeding episodes in previously treated haemophilia A patients. - Läs Abstract

 

Kessler et al, Thrombosis and Haemostasis 2011, 279-288 - Beställ särtryck

The pharmacokinetic diversity of two von Willebrand factor (VWF)/ factor VIII (FVIII) concentrates in subjects with congenital von Willebrand disease. Results from a prospective, randomised crossover study. - Läs Abstract

 

Halimeh et al., Thrombosis and Haemostasis 2010, 597-604

Longterm secondary prophylaxis in children, adolsecents and young adults with von Willebrand disease. - Läs Abstract

 

Fuchs et al., Thrombosis Research 2010,  239-245 - Beställ särtryck

Flow-based measurements of von Willebrand factor (VWF) function: binding to collagen and platelet adhesion under physiological shear rate. - Läs Abstract

 

Berntorp et al., Haemophilia 2009, 122-130 - Beställ särtryck

Treatment and prevention of acute bleedings in von Willebrand disease - efficacy and safety of , Wilate®, a new generationvon Willebrand factor/facotr VIII concentrate. - Läs Abstract

 

Stadler et al., Biologicals 2006, 281-288 - Beställ särtryck

Characterisation of a novel high-purity, double virus inactivated von Willebrand Factor and Factor VIII concentrate (Wilate®) - Läs Abstract

 

Kliniska posters

Om du vill läsa mera om erfarenheten av behandlingen med wilate® i t ex en uppföljningsstudie i Tyskland - klicka här Postern presenterades vid EAHAD kongressen 2012.

Läs mer om hur det kliniska uttrycket och behandlingen av patienter med von Willebrands sjukdom skiljer sig åt beroende på ålder i den tyska uppföljningsstudien - klicka här Postern presenterades vid World Hemophilia Congress 2012. 

Läs mer om behandlingen med Wilate® i barn under 6 år- klicka här Postern presenterades vid World Hemophilia Congress 2010.

Poster om Farmakokinetik

Läs mer om en farmakokinetisk studie där Wilate® jämförs med Haemate-P (Humate-P®) i en s k cross over studie - klicka här Postern presenterades vid World Hemophilia Congress 2010.

Poster om ADAMTS13 innehåll i olika VEF/FVIII produkter och in vitro experiment i flödeskammare

Läs mer om hur olika VWF-koncentrat jämförs med avseende på ADAMTS13 antigen innehåll och aktivitet, VWF multimer och triplettstruktur samt time-lapse trombocytadhesion kvantifierad i en s k flödeskammar-modell. Med denna modell kan man mäta den VWF-medierade bindningen av kollagen tukk trombocyter vid flöde - klicka här  Postern presenterades vid World Hemophilia Congress 2012.

Senast uppdaterad: 2015-06-01