Närliggande information och relaterade länkar

Vetenskapligt

Artiklar

Här finns publikationer om von Willebrands sjukdom och relaterade artiklar.

Mötesrapport från den tredje Ålandskonferensen om von Willebrands sjukdom, 26-28 september, 2012. Där diskuteras framsteg i förståelsen av sjukdomen under de senaste 50 åren. Ämnen såsom multimerer, klassificering av sjukdomen och farmakokinetik behandlas. Artikeln handlar även om behandling av barn patienter och äldre, profylax och genterapi samt hur man upptäcker inhibitorer i von Willebrands sjukdom. Särskilda utmaningar i att förstå och behandla kvinnor med sjukdomen diskuteras också. Berntorp et al., Haemophilia 2013

En rapport från Expertmöte på Åland om senaste nytt inom genetik, diagnos och behandling av von Willebrands sjukdom för t ex olika åldersgrupper. Berntorp et al., Haemophilia 2012

Läs mer om Consensus från en internationell expertgrupp för diagnos och behandling av von Willebrands sjukdom. Guidelines från Läkarsällskapet i Storbritannien. Pasi et al., Haemophilia 2004

En epidemiologisk undersökning av prevalensen av von Willebrands sjukdom bland skolbarn i norra Italien. Klicka på länken om du vill läsa mera. Rodeghiero et al., Blood 1987

Här kan du läsa mera om säkerheten vid behandling av von Willebrands sjukdom. Federici., Expert Opinion 2009

Läs kommentar om risken för venös trombos hos patienter med von Willebrands sjukdom vid kirurgi. Mannucci., Thrombosis and Haemostasis 2002 

Vill du läsa mera om användning av s k bleeding scores - ett redskap för kliniken eller ett forskningsverktyg? Tosetto et al., Haemophilia 2008  

Läs här om consensus i diagnostik och behandling av kvinnor med von Willebrands sjukdom och andra blödningssjukdomar. James et al., American Journal of Obstretics & Gynecology 2009

Senast uppdaterad: 2016-06-17