Närliggande information och relaterade länkar

Behandlingsalternativ

Behandling av patienter med von Willebrands sjukdom

Målet med behandlingen av patienter med von Willebrands sjukdom är att rätta till den tvåsidiga defekten på hemostasen, d v s den förlängda blödningstiden p g a den bristande bindningen av trombocyter samt den onormala koagulationen till följd av de låga FVIII-nivåerna. Det finns tre typer av behandlingar att välja mellan för patienter med von Willebrands sjukdom:

  • Desmopressin (antidiuretikum; vasopressin-analog)
  • Tranexamsyra
  • VWF/FVIII-koncentrat

Vilken behandling man väljer beror på vilken sjukdomstyp man har och hur allvarlig den är. De flesta fallen tillhör mild von Willebrands sjukdom, och kräver kanske bara behandling vid operation, tandläkarbesök eller skada. De flesta personer med von Willebrands sjukdom typ 1 och en del med typ 2A och typ 2M svarar på desmopressinbehandling, medan VWD typ 3 inte gör det. För personer med typ 2B är behandling med desmopressin kontraindicerad.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-11-10