Behandling

Närliggande information och relaterade länkar

Profylax

Behandling med faktorkoncentrat kan ges vid behov då blödningar uppstår eller profylaktiskt för att förhindra att blödningar överhuvudtaget uppstår. Vid svårare former av von Willebrands sjukdom finns starkt vägande skäl att framför allt välja profylax. Behandlingsresultat från bland annat Sverige, Tyskland och Holland visar att profylaktisk behandling av blödarsjuka, som startar i tidig ålder, kan förhindra uppkomsten av ledskador och förbättra livskvaliteten.

Ledande forskare på området rekommenderar därför profylax för flertalet typ 3-patienter med von Willebrands sjukdom, samt i vissa fall även för patienter med andra subtyper. Profylaxen bör dessutom påbörjas vid en ung ålder för att förhindra utveckling av ledskador. För profylaktisk behandling rekommenderas 20-40 IE per kilogram kroppsvikt 2 till 3 gånger i veckan. Läkaren kan behöva anpassa nivån efter den individuella patienten beroende på hur han eller hon svarar på behandlingen.

Senast uppdaterad: 2019-02-05