Närliggande information och relaterade länkar

Tre typer av von Willebrands sjukdom

Det finns tre typer av von Willebrands sjukdom:

Typ 1 orsakas av sänkt koncentration av VWF. Typ 1 drabbar enligt vissa studier ungefär 1 % av befolkningen och kan vara svår att diagnostisera eftersom förändringarna i VWF-nivå kan vara subtila och dessutom påverkas av många faktorer såsom blodgruppstillhörighet, stress, hormoner m.m.

Typ 2 orsakas av fel på VWF och är ett mer ovanligt tillstånd. Det finns dessutom ett antal undervarianter av typ 2.

Typ 3 innebär total avsaknad av VWF i kombination med kraftigt sänkt halt av koagulationsfaktor VIII. Tillståndet är mycket ovanligt och drabbar endast c:a 1 av 500 000 individer.

Senast uppdaterad: 2019-02-05