Testa dig själv

Testa dig själv - Löper du risk att ha en blödarsjukdom?

 

Här kan du testa dig själv för att se om du löper risk att ha en blödarsjukdom. Svaren på frågorna kan ge en vägledning samt berättar vart du kan vända dig, om så verkar vara fallet. Svara först på frågan om du är man eller kvinna.

Är du man eller kvinna?

Steg 1